Boulognerbadet i Gävle - NCC Construction

 

Boulognerbadet i Gävle - NCC Construction

 

Boulognerbadet i Gävle - NCC Construction

Skruvpåle till Stadsbadet i Gävle

 

 

Stadsbadet i Gävle ligger i ett område som i dagligt tal kallas Boulognern. Genom området rinner Gävleån och bilder en damm mellan Boulognerskogen och Regementsparken. Området används för en mängd olika aktiviteter och det finns möjlighet att köpa eller ta med sig mat och dryck för en härlig picknick.

Gävle kommun gav uppdraget till Tengbom Arkitekter att ta fram ett förslag på hur ett nytt bad skulle kunna se ut i Gävles stadspark Boulognerskogen. En stor utmaning var att hitta en konstruktion och grundläggning som klarar starka strömmar utan att inskränka på den estetiska kvalitén. En annan aspekt som var än viktigare var att i området ligger en grundvattentäkt som inte fick bli påverkad. Traditionell pålning var därigenom utesluten.

Lösningen som växte fram är en kombination av pålning med skruvpålar och spont i polyeten. Skruvpålarna kräver inte lika mycket djup som traditionell pålning. Marken var vid platsen en typ av friktionsjord. En blandning av sand och silt och cirka 4 meter tjockt. Det var inget bekymmer eftersom standardlängderna finns upp till 6 meter. Om man inte väljer kortare skruvpålar för att sedan skarva med förlängningar.

Att hitta en konstruktion som uppfyllde kraven från arkitektritningen och klarade miljökraven samtidigt som den har en tillräckligt hög bärighet var en utmaning. Skruvpålen var ensam om det i kombination med spont i polyeten.

Mats Tiveskog NCC Construction

Ska man tolka vad lokalpressen skriver om Boulognerbadet och området runt om så är det en succé. Folk har återigen börjat strömma till platsen som ligger i centrala Gävle igen. En internetsökning (Google) visar att badet florerar mycket i sociala medier vilket ger ett mervärde för staden.

Område: Boulognerskogen, Gävle

Kund: NCC Construction

Källor: Gävle dagblad, Boulognerns hemsida, Gävle kommuns hemsida

Bilder: NCC Construction

Dela gärna sidan - Alla blir glada för ett bra tips!

Behöver du hjälp med att räkna på ett projekt? Kontakta oss!