Användning:
Restaurangbrygga, Förbindelsebro, Småbåtshamn, pontonbro, flytbro, villahus på vatten

 
 
 

Material: 3-5mm stål, 2-komponentslack
Miljöfördel: Innehåller enbart luft, stålet kan återvinnas

Stålponton RTI™ är för riktigt kvalificerade användningsområden. Använd stålpontoner när du vill ha tyngre och kraftigare konstruktioner på vattnet. Rörpontonens diameter och längd är avgörande när det kommer till bärkraft och utformning. Stålpontoner har en beräknad livslängd på 100 år precis som för fartyg med underhållsperioder om cirka 25-30 år. Pontonen klarar av att ligga i is och tål hög yttre påverkan.

Stålpontonen är vanligtvis mellan 3-5 mm tjocka i sitt gods med två lager, 2 mm, epoxy-behandling på ytan. Våra rörpontoner av stål sätts samman av ett kraftfullt ramverk som sedan kan bekläs eller byggas på enligt eget önskemål.

Denna stålponton är vanligast i kommunala och offentliga projekt där SKA-kraven är höga på allt från säkerhet till allmänhetens upplevelse.

Dela gärna sidan - Alla blir glada för ett bra tips!

Referenser för pontoner