Användning:
Badflotte, bryggbåt, flotte, flytbrygga

 
 
 

Material: Polyeten, fylld med EPS
Miljöfördel: Polyeten är återvinningsbart och absorberar inte vatten

AD-pontonen är svensktillverkad. Denna ponton består av två delar. En rak pontondel som utgör den större bärytan till din konstruktion. En pontonände som är avsedd att sitta i fören eller aktern på din ponton. AD-pontonen blir på detta sätt enkel att föra fram i vattnet oavsett riktning. Denna ponton har extra hög bärighet per meter och passar utmärkt som pontoner under en bastuflotte eller modulhus.

AD-pontonen är en typ av modulponton men avsett för enklare konstruktioner. Den har något högre bärighet per meter än de mindre rörpontonerna och pontonen är fylld med EPS(expanderad polystyren). Designen är framtagen för att enkelt kunna fästa en egenbyggd konstruktion ovanpå. Egenvikten är låg och det gör att pontonen enkelt kan tas upp för landtransport om det behövs. Denna ponton är populärast bland egenbyggare, "DIY" men vi säljer även till entreprenörer och kommuner som bygger hamnbåtar och bojekor efter egen ritning. Det finns inga begagnade rörpontoner till salu eftersom de håller så länge.

Dela gärna sidan - Alla blir glada för ett bra tips!

Referenser för pontoner