Elite Hotel Marina Tower

 

Elite Hotel Marina Tower

 

Elite Hotel Marina Tower

Elite Hotel Marina Tower

 

 

Elite Hotel Marina Tower är beläget i en historisk kvarnbyggnad vid Stockholms inlopp, bara några minuter från centrum. Hotellet erbjuder smakfullt inredda hotellrum, restaurang med uteservering och Sturebadet Marina Tower spa. Flytbrygga för gästande båtar finns självklart i direkt anslutning.

Niclas Jonason, ekonomiansvarig på Elite Hotel Marina Tower kontaktade oss för att de behövde en angörings och besöksbrygga för sina gäster. Hotellet som har en av Stockholms bästa utsikter har också ett väldigt utsatt läge för en flytbrygga. Deras krav var en stabil flytbrygga som kunde matcha deras image med bibehållen funktion och som dessutom kunde ligga i vattnet året runt.

Den största utmaningen är påtryckning av is från alla fartyg som går året runt. Vi rekommenderade vårt flaggskepp, en Demand President®-brygga, gjord för att klara sjögång och is. Att bryggan är mycket stilig och passar in i Elite Hotels upparbetade image både från land och från sjösidan sitter ju inte i vägen heller.

Flytbryggan är mycket stabil för våra gäster, passar vårt varumärke och klarar av kraften som blir när färjan till Finland åker förbi och trycker ismassor mot flytbrygga och kaj.

Niclas Jonason Elite Hotel Marina Tower

Denna flytbrygga levererade vi redan 2011 och används flitigt av gäter, närboende och besökere till Stockholm. Flytbryggan ligger fortfarande på samma plats, har samma höjd över vattnet och utan skador trots sitt utsatta läge. Något som kännetecknar alla våra flytbryggor. De klarar av vårt tuffa nordiska klimat och utsatta miljöer. En investering för lång tid framöver.

Område: Saltsjöqvarns Kaj 25, Stockholm

Kund: Elite Hotel Marina Tower

Källor: Elite.se

Bilder: AlfaBryggan

Dela gärna sidan - Alla blir glada för ett bra tips!

Behöver du hjälp med att räkna på ett projekt? Kontakta oss!