GDPR

Dataskyddsförordningen

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar en persons politiska åsikter eller religionsåskådning med mera.

Läs mer här ->

Samtycke

Samtycke är en rättslig grund. Det innebär att du själv registrerar uppgifter om dig. Ett samtycke är enligt dataskyddsförordningen "varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne".

Data som samlas in

Den data som samlas in i samband med köp är enbart avsedd och anpassad för att fylla några viktiga funktioner. För dig som kund, för oss som företag och Sveriges lagar.

Leverans

För att kunna leverera en produkt behöver transportbolaget ha tillgång till ett namn, en adress och ofta telefonnummer för leveransbesked eller kontakt.

Kommunikation

För att du som köpare ska kunna få relevant information om din order samt kommunicera gällande den ordern behövs en e-postadress. Till exempel kommer information om orderstatus, leveranstid och söknummer den vägen.

Bokföring

Enlig lag måste ett företag lagra och styrka vem som köpt vad, när, för vilken summa samt vilken moms som används. Denna data skall på något sätt sparas i 10 års tid.

Utlämnande av uppgifter

De uppgifter vi har samlat in delas enbart ut till våra samarbetsparters som är till för att kunna fullfölja vårt uppdrag, din order. Det involverar leverantörer (offerter, garantier etc), transportörer (hämtning, utkörning av gods), logistikcenter (upprättande av arbetsorder till transportör).

Inga uppgifter säljs, erbjuds eller ges till annan part avsett att användas inom annan verksamhet än vår.