Leveransvillkor

Regeldokument

Incoterms®

Vi använder Incoterms® 2010 som regeldokument inför transporterna.

Incoterms eller International Commerce terms är en serie av internationella handelstermer, standardiserade avtalsbegrepp, om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.

Leveranser

Direkt från fabrik

När en leverans sker direkt från fabrik till kund/köpare/angett leveransställe är standard att kunden själv ombesörjer avlastning från transportfordonet. Finns annan överenskommelse ska det uttryckas i skrift.

Från lager i Kungsör eller inom Sverige

Leverans sker till av kunden angivna leveransuppgifter och valt leveranssätt. Avlastning av transporten sker normalt av transportören då de ansvarar för att gods kommer från punkt a - b.

Adresser i perifera områden, inrikes eller utrikes

Godsets ökade kostnader till, eller som passerar genom, områden som medför av transportbolagen vedertagna extra kostnader kommer att faktureras i efterhand. Områden och avgifter är tillexempel; Öar, Färjor, avvikande Tull/Väg-avgifter, bebodda skärgårdsöar och liknande avsides bebyggelse eller landområde.

Reklamationer

Eventuella reklamationer gällande kvalité och kvantitet måste göras inom 7 dygn efter leverans.

Äganderätt

Produktens äganderätt flyttas över från säljaren till kunden då hela köpeskillingen erlagts.

Leveranstid

Produkterna i E-handeln är i princip lagervaror, men avvikelser kan förekomma. Besked ges i samband med order.

Returer

Kunden ansvarar för frakten av returnerade produkter. AlfaBryggan AB ersätter kostnaden i ursprungsordern. Innan eventuell retur måste kunden kontakta bolaget för att få ett returnummer.

Ansvar för fel och brister

I transport

Transportskador skall aviseras till transportör innan eller i samband med lossning

I produkt

Föreligger fel i varan som AlfaBryggan AB ansvarar för, åtar sig AlfaBryggan AB att, efter eget val, avhjälpa felet eller leverera ny vara. Om AlfaBryggan AB ej inom skälig tid avhjälpt felet eller levererat ny vara, har köparen rätt att kräva prisavdrag motsvarande varans inköpspris. AlfaBryggan AB har även rätt att hänvisa köparen direkt till tillverkaren av varan för felets åtgärdande.