Tillbehör för bastuhus & bastuflotte

Här kommer det finnas badstege, sofframar, tonade rutor, LED-belysning, Modellskylt med srie#, knapar mm till bastuflotte.