Båtslip, båtvagn på räls Åparken Kungsör

 

Båtslip, båtvagn på räls Åparken Kungsör

 

Båtslip, båtvagn på räls Åparken Kungsör

Båtslip Åparken Kungsör

 

 

Kungsör ligger längst in i Mälarens sydvästra del. Där blir sjön till en å som går vidare mot Arboga och ansluter även till Hjälmaren. Längs ån går en promenad som under flera år, delvis, varit enbart skog. Under 2014-2016 har ett område som heter Åparken skapats.

Tidigare var denna sträcka längs ån ganska vildvuxen och gamla båtar låg i vassen, i dyn, på strandkanterna upp mot land. Efter att kommunen gjorde iordning området har det kommit nya restriktioner. Båtar har körts bort och en parkliknande promenad är anlagd.

Ett miljövänligt alternativ som inte inskränker på mark eller botten är båtslipen, en båtvagn på räls. Det var avgörande när kommunen kom fram till att den skulle få ligga i åkanten för att hålla en mindre motorbåt. Håkan på kommunen blev nyfiken på detta nya sätt att förvara båten på.

Det ska bli intressant att se om det går att få ordning på båtar som ligger längs åkanten med denna typ av lösning. Båtslipen är diskret och mycket funktionell.

Håkan Björk Kungsörs kommun

Stundtals utsätts båtslipen för vågor då mindre passagerarbåtar passerar på väg in i eller ut ifrån Arboga ån/Hjälmaren. Något som inte påverkar konstruktionen alls. Eftersom den står på allmän plats är enbart den låsbara lådan till el vinschen en egen konstruktion, i övrigt är allt standard.

Många positiva kommentarer och respons vittnar om att det ser trevligare och renare ut med en båt i naturen som ligger på en båtslip än om den ligger och slår i vågorna. Förutom att det också är mer ekonomiskt och miljövänligt eftersom du inte behöver bottenmåla båten. Det går ju också att vinterförvara båten på båtslipen.

Att ha båten på en båtslip har blivit allt vanligare i hela Norden. Ett projekt i Finland som sker under 2016 är att en kommun strax söder om Åbo har köpt in ett 20-tal båtslipar för att ha som uthyrning vid strandkant istället för att anlägga en helt ny bryggaanläggning.

Område: Arbogaån, Kungsör

Kund: AlfaBryggan AB

Källor: AlfaBryggan

Bilder: AlfaBryggan

Dela gärna sidan - Alla blir glada för ett bra tips!

Behöver du hjälp med att räkna på ett projekt? Kontakta oss!