• Modern Marin Miljö

  Modern Marin Miljö Konceptet

  Ett sätt att förhålla sig vid sjönära områden

 • Innovationsupphandling

  Innovationsupphandling

  Nytt verktyg vid upphandling av ex. flytbryggor med nya egenskaper och material

 • Miljöpåverkan

  Flytbryggans Miljöpåverkan (CO2)

  En återvinningsbar flytbrygga med minimal miljöpåverkan
  är en bra brygga och har lång livslängd

 • Avfall

  Mottagningsanordning för Fritidsbåtar

  Vi kan utrusta miljöbryggor med sugtömning, toaletter, utslagsvask
  och kärl för återvinning med mera

 • Bekvämlighet

  En miljöriktigt brygga med Bekvämligheter

  En miljövänlig brygga behöver inte vara tråkig, tvärtom så
  finns det stora möjligheter att utforma den efter önskemål

 • Den kompletta hamnen

  Vi erbjuder den kompletta Hamnen

  Vi prospekterar nya hamnar med all tänkbar bekvämlighet
  och är rustade för dina önskemål

 • Kontakta oss

  Du behöver bara en Kontakt

  En kontakt, en leverantör, en affär
  Kontakta oss för råd eller offert

Konceptet

Modern Marin Miljö är ett koncept som vuxit fram under flera års tid. AlfaBryggan AB har ett stort kontaktnät och tillverkare med innovativa moderna produkter. Vi anpassar produkterna efter dina förutsättningar. Målsättningen är en bättre upplevelse för de som vill uppleva den svenska skärgården på bästa sätt.

Modern

Innovativ teknik och kunskap hjälper oss välja hur våra bryggförslag ser ut. Detaljer ändras konstant.

Marin

Det gäller allt inom den sjönära miljön för fritidsbåtar. Bryggan, landgången, infästningar, avfallet, utseendet.

Miljö

Det ska inte bara se bra ut, det ska även gå att återvinna majoriteten av materialen. Samt ha lång livslängd.

Vill du att nästa bryggköp ska vara ett bra miljöval?

Innovationsupphandling och att beakta livscykelkostnader

Innovationsupphandling och andra nya krav är en ny nationell innovationsstrategi från 2017. Att som leverantör erbjuda nya moderna innovativa produkter tar tid och kraft då upphandlare hitintills tyvärr all för ofta och av lättja har gått på det som alltid har varit och varit främmande för ny teknik, även om de har haft mindre miljöpåverkan, vilket har varit tråkigt för båtanvändarna och natur. Innovationsupphandling är ett budskap till alla beslutsfattare att man nu bör gå ifrån nuvarande normer och påbörja arbetet med att öppna upp för moderna, innovativa och miljövänligare metoder. En upphandlare kan nu vända sig till upphandlingsmyndigheten som i samarbete av Vinnova ska kunna ge stöd och vägledning av hög kvalité.

Innovationsupphandling: är nyskapande och bärkraftiga lösningar som kommer till praktisk användning och nytta. Det kan handla om en ny eller förbättrad vara, tjänst eller process.

Andra nya regler som upphandlaren nu kan använda är Hållbarhetskrav, Miljömål och miljöaspekter, Energi och klimat och Livscykelkostnad. Vi ser fram emot nya bärkraftiga upphandlingar där man tittar mer på kvalitet, livslängd och miljöpåverkan.

Läs mer
Källor: Upphandlingsmyndigheten | Vinnova | Regeringen

Miljöpåverkan

Avfallshantering - Mottagningsanordningar

På land

Mottagningsanordningar finns i flera utföranden. Pumpar med olika kapacitet och för grå eller svartvatten. För fast montering, inbyggnad eller portabel. Kopplad till tank eller kommunalt V/A-nät.

På vatten

Samma mottagningsanordningar som på land men anpassade för marin miljö monterade på flytbryggor. Kopplad till tank eller kommunalt V/A-nät. Miljöbryggor med eller utan sopsorteringskärl och toalett.

Bekvämligheter

 • Belysning

  Stämningsfull och tydlig belysning med modernt eller klassiskt utseende

 • Knapar

  Vi har trygga och säkra infästningar till båtplatserna för alla bryggor

 • Båtplatser

  Våra bryggor byggs för båtplatser från 1 båt till 100-tals om så önskas

 • Strömtillgång

  Säkra och marinanpassade el-piedestaler för distribution av ström på bryggan

 • Rekreation

  Möbler och ledstänger anpassade efter bryggans utformning och stil

 • Gångbroar

  En gångbro av stål eller trä tar dig från land till bryggan snyggt och tryggt

Hamnen - Några projekt vi gjort

Miljöbrygga - Flytbrygga, toalett, mottagningsanordning samt sopsorteringskärl

Miljöbrygga

Flytbrygga, toalett, mottagningsanordning samt sopsorteringskärl

Miljöbrygga - Flytbrygga, toalett, mottagningsanordning samt sopsorteringskärl

Miljöbrygga

Flytbrygga, toalett, mottagningsanordning samt sopsorteringskärl

Miljöbrygga - Flytbrygga med sopsorteringskärl

Miljöbrygga

Flytbrygga med sopsorteringskärl

Miljöbrygga - Flytbrygga med mottagningsanordning

Miljöbrygga

Flytbrygga med mottagningsanordning

Miljöbrygga - Flytbrygga med toalett och mottagningsanordning

Miljöbrygga

Flytbrygga med toalett och mottagningsanordning

Miljöbrygga - Flytbrygga med mottagningsanordning

Miljöbrygga

Flytbrygga med mottagningsanordning

Miljöbrygga - Flytbrygga med toalett och mottagningsanordning

Miljöbrygga

Flytbrygga med toalett och mottagningsanordning

Miljöbrygga - Flytbrygga med sopsorteringskärl

Miljöbrygga

Flytbrygga med sopsorteringskärl

Småbåtshamn - Båtklubb

Småbåtshamn

Båtklubb

Småbåtshamn - Offentlig

Småbåtshamn

Offentlig

Småbåtshamn - Offentlig

Småbåtshamn

Offentlig

Småbåtshamn - Företag

Småbåtshamn

Företag

Småbåtshamn - Offentlig

Småbåtshamn

Offentlig

Småbåtshamn - Offentlig

Småbåtshamn

Offentlig

Småbåtshamn - Företag

Småbåtshamn

Företag

Småbåtshamn - Inklusive badplats

Småbåtshamn

Inklusive badplats

Kundanpassad - Bastu och relax

Kundanpassad

Bastu och relax

Kundanpassad - Flygplansbrygga

Kundanpassad

Flygplansbrygga

Kundanpassad - Båtplats samt mottagningsanordning

Kundanpassad

Båtplats samt mottagningsanordning

Kundanpassad - Pontonbro

Kundanpassad

Pontonbro

Kundanpassad - Badtunna

Kundanpassad

Badtunna

Kundanpassad - Restaurangbrygga

Kundanpassad

Restaurangbrygga

Kundanpassad - Restaurangbrygga

Kundanpassad

Restaurangbrygga

Kundanpassad - på vattnet

Kundanpassad

Bostad på vattnet

Satsningar

Just nu planeras byggen av många nya småbåtshamnar enligt vårt koncept Modern-Marin-Miljö på Ostkusten och på Åland och det söks EU pengar via ett Central Baltic program vilket kan inbringa upp till 100 miljoner kronor. Några krav för bidraget är att; ”Stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, Hållbart planerade marina områden och kustområden, Minskade inflöden av näringsämnen, farliga ämnen och giftiga ämnen i Östersjön”. Så nu är det hög tid att uppmärksamma våra makthavare, kommuner upphandlare m.fl. att köpa moderna flytbryggor för dagens båtanvändare och till våra barns framtid.

Upphandlingar och stöd

Vid upphandling av flytbryggor och hamnar finns lagen om offentlig upphandling till hjälp för kommuner och småbåtshamnar. Från och med 1 Januari 2017 ligger ansvaret på kommun, upphandlare eller arkitekt att de vet vilken teknik och material som är lämpligast att använda. Det är också den enheten som ska genomföra en RFI (request for information) om oklarheter eller osäkerhet finns. Ett annat alternativ är att anlita en bryggkonsult. Upphandlingsmyndigheten har numera ett samarbete med Vinnova som är till för att stödja alla offentliga upphandlingar.

De moderna upphandlingar vi sett har efterfrågat miljövänliga pontoner (flytmedium), lång livslängd, litet miljöavtryck (CO2) samt låg destruktionskostnad. När du genomför en RFI eller anlitar en bryggkonsult genomförs en genomlysning av marknaden och du får svar på vilka material och tekniker som är det senast erkända och säkra alternativet.

En upphandling som baseras på en gammal upphandling blir ofta överklagad eller dras tillbaka för att göras om. En långdragen och kostsam process. Ta kontakt med Vinnova eller en bryggkonsult för en snabb, korrekt och smidig upphandling om du har minsta tvivel.

Projekt och bidrag

Allt fler planerade hamnar omfattas av EU-bidrag om de faller inom ramen för modernare material och tekniker med fokus på miljöavtryck, destruktionskostnad och livslängd. Central Baltic programmet har ett sådant stöd. 2016 införde den svenska Transportstyrelsen ett krav på att det ska finnas möjlighet till toatömning av fritidsbåtars latrintankar. Där fanns ett initialt stöd genom LOVA.

Organisationer som Sweboat/Svenska Bryggleverantörers Förening, Svenska Båtunionen, Båttinget, Gästhamnsguiden med flera är inte med och ger bidrag. Det är intresseorganisationer. Upphandlingsmyndigheten, Vinnova eller en bryggkonsult hjälper dig att projektera fram den mest kostnadseffektivaste lösningen för din miljöbrygga, med eller utan bidrag eller stöd.

Relevanta länkar:
Vinnova: Joint-Baltic-Sea-Research-Programme
Upphandlingsmyndigheten: Verktyg
Länsstyrelsen: Central Baltic Programme

Vi vill gärna ha ditt samtal

08-391672 eller 070-4826909

alfabryggan@alfabryggan.se

Vill du se hela vårt sortiment? Besök AlfaBryggan AB