- Regeldokument

Vi använder Incoterms® 2010 som regeldokument inför transporterna.

Incoterms eller international commerce terms är en serie av internationella handelstermer, standardiserade avtalsbegrepp, om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.

Priser 

Det angivna försäljningspriset är inkl. moms och exklusive frakt om inget annat angivits. Priserna gäller tills vidare, vi förbehåller oss rätten till prisändringar. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering. Förekommer andra priser i andra publiceringar så är det alltid aktuella priserna i E-handeln som gäller.

Offert 

Offerten gäller enligt angivelse. Om giltighetstiden ej är angiven, gäller offerten i 30 dagar från datering av offerten eller datum då vårt prisförslag lämnade oss.

Leveransvillkor 

Leverans sker till av kunden angivna leveransuppgifter och valt leveranssätt. Avlastning av transporten av större gods ska ombesörjas av kunden om inget annat överenskommits.

Reklamationer

Eventuella reklamationer gällande kvalité och kvantitet måste göras inom 7 dygn efter leverans.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar förskottsbetalning eller betalning via våra betalningspartners.

Äganderätt

Produkten äganderätt flyttas över från säljaren till kunden då hela köpeskillingen erlagts.

Leveranstid

Produkterna i E-handeln är i princip lagervaror, men avvikelser kan förekomma. Besked ges i samband med order.

Returer

Kunden ansvarar för frakten av returnerade produkter. AlfaBryggan AB ersätter kostnaden i ursprungsordern. Innan eventuell retur måste kunden kontakta bolaget för att få ett returnummer.

Ansvar för fel och brister

Föreligger fel i varan som AlfaBryggan AB ansvarar för, åtar sig AlfaBryggan AB att, efter eget val, avhjälpa felet eller leverera ny vara. Om AlfaBryggan AB inom skälig tid avhjälpt felet eller levererat ny vara, har köparen rätt att kräva prisavdrag motsvarande varans inköpspris. AlfaBryggan AB har även rätt att hänvisa köparen direkt till tillverkaren av varan för felets åtgärdande.